Przeglądy Budowlane - okresowa kontrola budowlana, okresowa kontrola obiektów budowlanych
znajdziecie nas dodatkowo na :

Kontakt
Rada FSNT NOT w Białymstoku mgr inż. Aleksander de Silva

tel. biuro: (085) 742 12 76
(085) 742 12 29
fax.biuro: (085) 742 12 12
(085) 742 12 76
tel. kom. : 501 273 631
784 040 017
adres mail : zut@bialystok.enot.pl
biuro@bialystok.enot.pl
Adres biura:
Rada FSNT NOT w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej – Curie 2
15-950 Białystok

loga
Aleksander de Silva, Białystok, NOT, Przeglady Budowlane i orzeczenia techniczne, opinie i oceny techniczne, nadzory inwestorskie, przeglądy obiektów budowlanych, kosztorysowanie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kontrole budów, projekty remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych, ekspertyzy. Rzeczoznawstwo i obsługa inwestycji.